Yrkesfiskarna

Det måste bli ett slut på att svenskt fiske särbehandlas!

bild1

Ledare YF nr  6 – 2016

Särbehandling är när man behandlar människor olika. Inom EU har vi en gemensam fiskeripolitik. Denna gemensamma fiskeripolitik borde vara gemensam även när man bryter ner den till den enskilde fiskeföretagarens vardag. Alla EU-fiskare borde i stort verka utifrån samma regler. Detta givetvis med undantag för sådana nationella regler som är berättigade och som enkelt går att motivera.

Man kan tycka att det borde vara en självklarhet att svenska yrkesfiskare inte ska särbehandlas på ett negativt sätt utifrån ett EU-perspektiv. Så är dessvärre inte fallet. Svenska fiskare särbehandlas. Detta är något som måste få ett slut. Tyngande nationella regler som inte behövs, utöver de regler som finns i den gemensamma fiskeripolitiken, måste tas bort och man måste sluta införa fler sådana regler.
EU har en gemensam fiskeripolitik och regelmassan i denna är enorm. Detta konstateras bl.a. i ingressen till förslaget till det nya tekniska regelverket. Den självkritik och insikt som ges uttryck för där är mycket läsvärd.[1] Att som fiskeföretagare efterleva den gemensamma fiskeripolitikens samtliga bestämmelser är ett helt företag! För svenska fiskare är det inte nog, man måste också efterleva ett nationellt och i vissa delar oklokt regelverk.

Kontrollvägning
I Sverige måste fiskaren själv kontrollväga vid en vägningsinspektion. Det spelar ingen roll om fiskaren inte har tid eller möjlighet att göra det, fiskaren måste göra så i alla fall. När regelverket tillkom förordade fiskets organisationer att kontrollen skulle väga, men om fiskaren av någon anledning inte ville att kontrollen skulle göra det så skulle fiskaren själv få göra det.
Nu måste alla fiskare göra en sådan kontrollvägning och vissa vägrar att göra det. Det är svårt att anse att de har fel. Kontrollen ska väl kontrollera och inte tvinga någon att kontrollera något som man redan tidigare har kontrollerat!

Rapport efter varje hal
I Sverige måste trålfiskare rapportera efter varje avslutat hal. Denna regel återfinns inte i EU-regelverket.
Enligt EU-regelverket ska man rapportera dagligen. Man kan undra om den börda som den nationella regeln lägger på fiskeriföretagare vägs upp av någon motsvarande nytta?
Svaret är nej, någon nytta av denna pålaga är svår att se!

Loggboken
Ett tredje exempel är loggboken. Där skulle man från Havs- och vattenmyndighetens sida in och plocka i allt, medan de andra EU-länderna inte alls lever med samma gissel som vi.
Vårt krav från SFR är att vi ska efterleva EU:s grundkrav och ingenting annat om det inte är tydligt motiverat och berättigat.

Tre exempel
Dessa tre exempel är exempel på nationella regler som bör göras om och göras rätt. Det är fiskets förhoppning att en insikt om detta nu för tiden sprids på Havs- och vattenmyndigheten likt fröer sprids i vårvindarna!
Med hela den samlade EU-fiskeriregleringen, samt nationella regler på fiskets område, tillsammans med annan lagstiftning gör vardagen sönderreglerad för den enskilde fiskaren. Det är inte bara fiskeriregleringar som ska följas, utan även miljörättsliga regler, sjöfartsregelverk och regler för livsmedel. På det hela taget så är det inte enkelt att vara fiskeföretagare 2016.
För att det ska bli attraktivt att vara fiskare, och därigenom få till en nyrekrytering, måste det bli enklare att vara fiskare. Förutsättningar för bättre lönsamhet måste också till, och här är Havs- och vattenmyndigheten nu för tiden på rätt spår, vilket är mycket glädjande.

Förenkla reglerna
Summa summarum: regler som inte fyller något egentligt syfte, regler som är restposter från gångna tider och regler som gör vardagen omöjlig för fiskare måste ses över i syfte att tas bort.
Det var inte så länge sedan som Havs- och vattenmyndigheten fick ett regeringsuppdrag som gick ut på att förenkla regelmassan. Av det uppdraget blev det inte något resultat, annat än en uppdragsredovisning till regeringen, som nog ligger i en väl dold hylla i en av andra regler fyllt arkivskåp.
Detta handlar absolut inte om att vi driver en linje där det ska bli lättare att fuska, men om regelverket blir för åtskruvat och ytterligare detaljerat kan inte fiskaren efterleva det och då följer regelöverträdelser helt i onödan och en av Sveriges basnäringar suddas ut.

 

 

Sök

Information från Nordstream

Läs den senaste informationen från Nordstream.

Läs mer »

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start