Yrkesfiskarna

Remissvar från SIC om SWOT-analys

2013-06-10 10:00
Skicka sidan Skriv ut PDF

Remissvar till Länsstyrelsen i Örebro:

2013.06.07
620-3234-2013
Till
Länsstyrelsen i Örebro Län
701 86 Örebro
Svar på remiss 620-3234-2013: Uppdrag att till regeringen redovisa en SWOT-analys över fisket
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) tackar för möjligheten att avge yttrande över
Ert förslag till redovisning inför Regeringen.
Vårt yttrande avser förhållanden i de delar som berör fisket.
Vi noterar att Länsstyrelsen ger en komplett och rättvisande bild av situationen för det
yrkesmässiga fisket i Hjälmaren och Vättern.
Vi noterar att de punkter som avhandlar åtgärder i hållbar utveckling ävenledes är i
överensstämmelse med förbundets synpunkter. Särskilt viktig ser vi bedömningen om
bristerna i kunskapsunderlaget för förvaltningen i Hjälmaren, vilket allvarligt riskerar
framtida förvaltning av sjön.
Vi noterar att dokumentet har tagits fram med hjälp av god kännedom och stort
engagemang i de aktuella frågorna.
SIC stödjer av ovanstående skäl utan reservation innehållet i det utgivna dokumentet, och
emotser Länsstyrelsens kraftfulla uppmaning till Regeringen att densamma beaktar
Länsstyrelsens analys och förslag.
Svenska Insjöfiskarenas
Centralförbund
Mats Ingemarsson

 

REMISSVAR TILL Västra Götalands län

2013.06.07
Svar på remiss L2013/1287/ELT: Uppdrag att till regeringen redovisa en SWOT-analys över fisket
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) tackar för möjligheten att avge yttrande över
Ert förslag till redovisning inför Regeringen.
Vårt yttrande avser förhållanden i de delar som berör insjöfisket.
Vi noterar att Länsstyrelsen i huvudsak ger en rättvisande bild av situationen för det
yrkesmässiga fisket i insjövattnen. Hänvisning till styrkor genom närhet till Norge är inte
applicerbart för vår del. I det fallet torde omvänt förhållande gälla, eftersom det norska
fisket (i insjön) till största delen är byggt medelst svensk kunskap. Närheten till SIK och
Chalmers är inte applicerbart på insjöfisket, då andra forskningsinstitut äro aktuella.
Vi noterar att de punkter som avhandlar möjligheter i hållbar utveckling ävenledes är i
överensstämmelse med förbundets synpunkter. Den åttonde punkten om kustfiske bör
kompletteras med insjöfiske. Den femte punkten bör innehålla notation om de för fisket
besvärande bristerna i möjlighet till arrenden på grund av de ägoförhållanden som vanligen
vidlåder ”småsjöar”.
I de delar som avser havsfisket ber vi att få bifalla yttrande från Sveriges Fiskares
Riksförbund.
Vi noterar att dokumentet synes ha tagits fram med hjälp av god kännedom och stort
engagemang i de aktuella frågorna.
SIC stödjer utöver ovanstående skäl utan ytterligare reservation innehållet i det utgivna
dokumentet, och emotser Länsstyrelsens kraftfulla uppmaning till Regeringen att
densamma beaktar Länsstyrelsens analys och förslag.
Svenska Insjöfiskarenas
Centralförbund
Mats Ingemarsson

 

REMISSVAR TILL Östergötlands län

2013.06.07
620-5452-13
Till
Länsstyrelsen i Östergötlands Län
581 86 Linköping
Svar på remiss 620-5452-13: Uppdrag att till regeringen redovisa en SWOT-analys över fisket
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) tackar för möjligheten att avge yttrande över
Ert förslag till redovisning inför Regeringen.
Vårt yttrande avser förhållanden i de delar som berör insjöfisket med Vättern.
Vi noterar att Länsstyrelsen ger en komplett och rättvisande bild av situationen för det
yrkesmässiga fisket i insjövattnen med Vättern.
Vi noterar att de punkter som avhandlar åtgärder i hållbar utveckling ävenledes är i
överensstämmelse med förbundets synpunkter.
Vi noterar att dokumentet har tagits fram med hjälp av god kännedom och stort
engagemang i de aktuella frågorna.
SIC stödjer av ovanstående skäl utan reservation innehållet i det utgivna dokumentet, och
emotser Länsstyrelsens kraftfulla uppmaning till Regeringen att densamma beaktar
Länsstyrelsens analys och förslag.
Svenska Insjöfiskarenas
Centralförbund
Mats Ingemarsson

 

 

REMISSVAR TILL Västmanlands län

2013.06.07
629-2757-13
Till
Länsstyrelsen i Västmanlands Län
721 86 Västerås
Svar på remiss 629-2757-13: Uppdrag att till regeringen redovisa en SWOT-analys över fisket
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) tackar för möjligheten att avge yttrande över Ert förslag till redovisning inför Regeringen.
Vårt yttrande avser förhållanden i de delar som berör fisket.
Vi noterar att Länsstyrelsen ger en komplett och rättvisande bild av situationen för det yrkesmässiga fisket i insjövattnen.
Vi noterar att de punkter som avhandlar åtgärder i hållbar utveckling ävenledes är i överensstämmelse med förbundets synpunkter.
Vi noterar att dokumentet har tagits fram med hjälp av god kännedom och stort engagemang i de aktuella frågorna.
SIC stödjer av ovanstående skäl utan reservation innehållet i det utgivna dokumentet, och emotser Länsstyrelsens kraftfulla uppmaning till Regeringen att densamma beaktar Länsstyrelsens analys och förslag.
Svenska Insjöfiskarenas
Centralförbund
Mats Ingemarsson

 

REMISSVAR TILL länsstyrelsen i Jönköpings län

2013.06.07
622-4383-2013
Till
Länsstyrelsen i Jönköpings Län
Fiskeenheten
551 86 Jönköping
Svar på remiss 622-4383-2013: Uppdrag att till regeringen redovisa en SWOT-analys över fisket
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) tackar för möjligheten att avge yttrande över
Ert förslag till redovisning inför Regeringen.
Vårt yttrande avser förhållanden i de delar som berör fisket.
Vi noterar att Länsstyrelsen ger en komplett och rättvisande bild av situationen för det
yrkesmässiga fisket i Vättern och övriga sjöar, samt konstaterar i övrigt att dokumentet har
tillkommit med hjälp av god kännedom om förhållandena för det yrkesmässiga insjöfisket i
länet.
Den i översta stycket sid. 18 beskrivna situationen avseende förståelsen av resursen ser vi
som synnerligen allvarlig, varför särskild notation till Regeringen bör göras.
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund stödjer utan reservationer innehållet i dokumentet.
Svenska Insjöfiskarenas
Centralförbund
Mats Ingemarsson

Senast uppdaterad ( 2013-06-13 12:22 )  

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Medlemsinfo / Remissvar från SIC om SWOT-analys