Yrkesfiskarna

Information från Insjö- och ålkommittén

2010-11-25 10:24
Skicka sidan Skriv ut PDF
Kommittén sammanträdde första gången den 19 november. Då informerades kommittén om innehållet i de av förbundsstyrelsen beslutade kommittédirektiven.
En central problemställning som diskuterades på djupet av kommittén, utifrån samtliga aspekter, var Fiskeriverkets remiss om reglering av ålfisket.
Med avseende på hanteringen av västkusten accepterar kommittén inte de grunder som används för att avvisa fiskets förslag till hantering; Fiskeriverket använder felaktiga grunder i sina beräkningar och bör därför avvakta med den denna del.
Vidare diskuterades förslagets implikationer för ålfisket i Öresund, där olika regelverk av Fiskeriverket förordas till svenska fiskares nackdel. Kommitténs uppfattning är att det inte är rimligt att den svenska regleringen ska vara hårdare än den danska.
Fiskeriverkets förslag handlar endast om att minska det svenska ålfisket, inga förslag finns vad gäller en minskning av predatorernas fiske. Kommittén konstaterade att det är anmärkningsvärt att säl och skarv anses vara viktigare än yrkesfiskare.
SFR kommer att avge ett yttrande till verket med anledning av remissen. Kommittén konstaterade på nytt att WWF:s så kallade fiskguide vållar fisket stor skada och skapar förvirring hos fiskkonsumenter.
 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Nyheter / nyheter / Information från Insjö- och ålkommittén