Yrkesfiskarna

Fortsatt försäljning av surströmming i Sverige

2011-04-08 12:24
Skicka sidan Skriv ut PDF

Idag har regeringen fattat beslut om att tacka ja till kommissionens erbjudande om fortsatt undantag för att sälja viss fet fisk från Östersjön. Beslutet grundas på tre ben, folkhälsan, miljön och jobben.

Regeringen anser att det är möjligt att genom ett utökat informationsarbete kring kostråd med riktade insatser till riskgrupper ge ett tillfredsställande folkhälsoskydd, samtidigt som det medger ett livskraftigt småskaligt fiske längs ostkusten och i de stora sjöarna. Upp emot en fjärdedel av fiskarkåren räddas av beslutet.

- För mig är det viktigt att vi kan ha ett fortsatt fiske i Sverige. Det ger jobb, vilket är en förutsättning för en levande landsbygd. Samtidigt är vi mån om människors hälsa och kommer att jobba för att öka spridningen av information om kostråd till utsatta grupper, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

De allra flesta kan äta fet fisk från Östersjön en gång i veckan utan att riskera negativa hälsoeffekter. Enligt Livsmedelsverkets undersökningar riskerar i dagsläget ett antal tusen personer dock att få i sig skadliga mängder av dioxin genom östersjöfisk. Regeringen anser att spridningen av information om kostråden till dessa grupper bör förbättras. För att säkerställa folkhälsan kommer regeringen att ge Livsmedelsverket i uppdrag att intensifiera sitt arbete med kostråden till framför allt riskgrupperna. Regeringen kommer även att följa de insatser som görs för att minska dioxinerna i fisk.

- För mig är det är också viktigt att vi kan bevara traditionen med att äta surströmming, säger Eskil Erlandsson.

Bakgrund
I Sverige är det genomsnittliga intaget av dioxiner och dioxinlika PCB inte högre än i EU. Halterna minskar i livsmedel generellt och det avspeglas i minskande halter i modersmjölk från svenska kvinnor. Däremot överskrider viss fet Östersjöfisk EU:s gränsvärden för dioxin i livsmedel. Personer som äter sådan fisk ofta riskerar att få i sig för mycket dioxiner. Det är därför viktigt att kostråden är kända.

2002 gav Kommissionen Sverige ett tidsbegränsat undantag för att saluföra dessa fiskarter som grundar sig på det faktum att vi har ett välutvecklat system med kostråd som säkerställer folkhälsan. Det nuvarande undantaget som rör sill/strömming, lax, öring, röding, rom från siklöja och nejonöga går ut den 31 december 2011. Finland har haft motsvarade undantag och de är positivt inställda till ett fortsatt undantag efter årsskiftet.

Se regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/14676/a/166038

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Nyheter / nyheter / Fortsatt försäljning av surströmming i Sverige