Yrkesfiskarna

Rekordmängd franska ålar flyger till Finland

2011-06-13 07:37
Skicka sidan Skriv ut PDF

Centralförbundet för Fiskerihushållning  i Finland importerar ålyngel, som fiskats i Frankrike, till Finland för utsättning. I år ska en rekordmängd på 306 000 ålar få ett nytt hem i finska vatten. Finska staten deltar för första gången i utsättningarna. Liksom tidigare år är ålarna märkta för att man framöver skall kunna undersöka deras liv och leverne.

Ålen (Anguilla anguilla) är en vandringsfisk som förekommer både utmed våra kuster och i inlandet, men som endast fortplantar sig i Sargassohavet i Atlanten. Ålbestånden i Europa har gått kraftigt nedåt under senare år. Under år 2008 utarbetade Finland en ålförvaltningsplan, och statens utsättningar härrör sig till genomförandet av planen. I Finland är ålförekomsterna numera nästan helt beroende av utsättningar.

De ålar som nu sätts ut har fångats i Frankrike från Seudre- och Gironde flodernas mynningar och importerats via England till Sverige, var de har hållits i karantän. Ålynglen är ca 10 cm långa och väger ungefär ett gram. Som jämförelse kan nämnas att man år 2009 fångade en rekordstor ål, som var 42 år gammal, vägde 4,666 kg och var 126 cm lång.

Märkning ger info om ålens liv och leverne
Ålarna som sätts ut har badat två gånger i strontiumklorid, vilket lämnar spår i ålens otoliter dvs. hörselstenar. Ålarna som nu sätts ut når fångststorlek efter ca fem år, varefter det med hjälp av märkningarna blir möjligt att följa upp ålbeståndet. Genom uppföljning kan man bland annat få reda på hur mycket av beståndet som består av sättfisk. Märkningen kan också ge information om ålens lekvandring. Ålen lever ca 20 år i våra vatten, innan den blir könsmogen och inleder sin 6 000 km långa vandring till Sargassohavet.

Tilläggsuppgifter om import och utsättningar från Centralförbundet för Fiskerihushållning:
fiskeribiolog Malin Lönnroth, tel. (09) 6844 5922, 040 5960 808
informatör Tapio Gustafsson, tel. (09) 6844 5914, 044 2866 701

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Nyheter / nyheter / Rekordmängd franska ålar flyger till Finland