Yrkesfiskarna

Felaktigt och svepande av bloggaren Jan Isaksson, Greenpeace

2011-11-17 14:28
Skicka sidan Skriv ut PDF

Den 17 november bloggade Jan Isaksson, havsfrågeansvarig på Greenpeace, under rubriken ”Det är enkelt att skydda havet – om man vill”.

Hans inlägg, som mer har karaktären av ett pressmeddelande, följer i linje med Greenpeaces tidigare retorik, dvs. det är i sammanfattning tämligen felaktigt och svepande. Det skriver SFR i en kommentar till inlägget:

Den bloggande greenpeacearen Isakson börjar med att skriva att Havs- och Vattenmyndigheten skrivit att brister i lagen försvårar skydd av havet. Dokumentet som länkas till i bloggen börjar med meningen ”Sex havsområden har skyddats”. Redan här torde man kunna konstatera att skydd är något som är möjligt att införa om det anses föreligga skäl för det. Sådana skäl anser Greenpeace sannolikt att det finns överallt och hela tiden.

Därnäst skriver bloggaren Isakson att Greenpeace anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot unionens miljölagar. Anmälan, som är rubricerad ”klagomål” är ett dokument om hela 62 sidor, men det räcker med att läsa sammanfattningen om några rader för att finna felaktigheter.

Greenpeace anser, sannolikt endast tillsammans med några fundamentalister i Naturskyddsföreningen, att Sveriges känsligaste havsområden systematiskt förstörs år efter år. Frågan man ställer sig är om man kan förstöra något som redan är förstört eller om det helt enkelt bara är så att man måste ta till med brösttoner hela tiden?

Den systematiska förstörelsen, som enligt Greenpeace pågår hela tiden och alltid, sker utan att myndigheterna ingriper eller ens försöker reglera verksamheten. Frågan är vad som avses med verksamheten – menar Greenpeace det som hela tiden och alltid förstör eller något annat? Att det finns en marin nationalpark i Kosterhavet, som är tämligen stor dessutom, och fredade områden etc. förefaller Greenpeace inte ens känna till.

Greenpeace skriver sedan att regeringen försummat nödvändiga fiskeregleringar i åratal. Hoppsan är det enda man kan utbrista om man tittar på hur regleringen av fisket ser ut på gemenskapsnivå, nationellt och även regionalt och lokalt. Det ständiga påståendet om fisket – att det är destruktivt – finner man några rader in i deras sammanfattning. Hatet har inga gränser och kan inte liknas vid något annat än andra felaktiga fördomar. Greenpeace basunerar ut: ”Destruktivt fiske har försatt Sveriges havsmiljö i kris”.

Svenskt fiske, som de senaste åren genomgått strukturella omvandlingar av stort slag, sägs sedan vara intensivt och även fasta redskap inkluderas i det destruktiva fisket. Fisket är alltid fel förefaller Greenpeace anse.

Greenpeace omtalar i försåtlig retorik att ”de juridiska experterna” gör bedömningen att fisket bör regleras på samma sätt som andra verksamheter i Natura 2000-områden. Vilka juridiska experter då?

Bloggande Isakson skriver vidare att problemet är att den politiska viljan att skydda våra finaste marina miljöer mot destruktivt fiske (i Greenpeaces tolkning allt yrkesfiske) helt enkelt saknats. Man undrar om Greenpeace följer med i samhällsutvecklingen eller endast är en fundamentalistisk grön organisation för revoltsugna idealister utan reell kontakt med verkligheten?

Centerns förre miljöminister avfärdas med att med honom vid makten var det mycket snack och lite verkstad. Greenpeace påstår, vilket knappast kan vara riktigt – dvs. i linje med retoriken i övrigt – felaktigt, att Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson gjort ett nummer av att EU-lag är något som Sverige kommer att kringgå lite som regeringen behagar. Det förefaller en seriös betraktare knappast troligt att statsråden skulle ha sagt något sådant utan att någon annan än Greenpeace hört det!

Greenpeace går inte att ändra, de är som de är. Som tur är fungerar verkligheten bäst utan Greenpeaces närvaro!

Senast uppdaterad ( 2011-11-18 10:06 )  

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Nyheter / nyheter / Felaktigt och svepande av bloggaren Jan Isaksson, Greenpeace